Available courses

Prezenční seminář s praktickou částí formou e-learningu v prostředí Mooodle, Sezámení s možnostmi efektivního trávení volného času a inspirativními příklady využití ICT v praxi. Vymezení pojmu net generace a současné trendy využívání nových technologií dětmi a mládeží (sociální sítě, online gaming, YouTube, virtuální realita atd.). Seznámení s možností využití nástroje LMS Moodle pro aktivní zapojení účastníka do vybraného modulu (soubor, kniha, přednáška), práce s daným nástrojem, informace pro vlastní činnost při vytváření studijního materiálu.Instruktáž ke zpracování krátké samostatné práce (např. přidání vypracovaného textu do již existujícího souboru), vlastní zpracování a následné sdílení zkušeností.